Комунальна установа "Олександрійський районний центр із обслуговування закладів освіти"

 

 

 

 

 

 

 

Управління освіти Кіровоградської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Учитель року

 

 

 

Наказ відділу освіти

 

 

 

 

в Олександрійському районі

                                                    


   
   

  

                                   ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНКУРС

https://konkurs2019.blogspot.com/

 

Нормативний компонент Конкурсу 
 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2019» (далі – Конкурс) проводиться на виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 «Про всеукраїнський конкурс “Учитель року”», відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 638            (зі змінами в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня   2018 року № 370), наказу Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2018 року № 603 «Про проведення всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2019”» у номінаціях: «Вчитель інклюзивного класу», «Географія», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Французька мова», наказу начальника управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 25 червня 2018 року № 493-од «Про проведення першого та другого турів всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2019”».  Примітка. У номінації «Вчитель інклюзивного класу» беруть участь учителі, які працюють у початкових класах з інклюзивним навчанням. У номінації «Захист Вітчизни» беруть участь учителі, які викладають предмет для юнаків.  У номінації «Основи здоров’я» беруть участь учителі, які викладають предмет «Основи здоров’я».

 

Організаційний компонент Конкурсу 

Участь педагогічних працівників закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах. Викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти беруть участь у Конкурсі на загальних умовах. До участі у другому турі Конкурсу допускаються переможці першого туру:  1. Зі стажем педагогічної роботи не менше трьох років та які є педагогічними працівниками закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти за основним місцем роботи.
                 

2. Які зареєструвалися в період з 17 вересня до 15 жовтня 2018 року на офіційній сторінці Конкурсу в розділі «Реєстрація учасників» (сайт МОН України). Примітка. Для участі в першому турі Конкурсу педагогічним працівникам необхідно: у період з 17 вересня до 15 жовтня 2018 року зареєструватися на офіційній сторінці Конкурсу в розділі «Реєстрація учасників» (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konkurs-uchitel-roku/uchitelroku-2019/reyestraciya-uchasnikiv); реєстраційна форма для ознайомлення за адресою: https://drive.google.com/file/d/1Qxcyvi7ZakqkKfV94TG6rIOJEZEMKCzb/view.  Учасники, які не зареєструються за вказаною адресою в зазначений термін, не зможуть взяти участь у жодному турі Конкурсу.

3. На яких подали організаційні комітети першого туру до організаційного комітету другого туру матеріали, що визначені умовами та порядком проведення другого туру Конкурсу, а саме: подання на учасника другого туру із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, посади та місця роботи; інформаційну картку конкурсанта із урахуванням змін, що відбулись у педагогічній та методичній діяльності вчителя від початку першого туру (додаток 1); портретне фото (формат JPEG, 400х400 пікселів) та кілька сюжетних фотографій.  Примітка. Матеріали подають організаційні комітети першого туру Конкурсу протягом 10 днів після завершення першого туру, але не пізніше як за три робочі дні до початку другого туру: – у паперовому форматі за адресою: канцелярія комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», вул. Велика Перспективна, 39/63, м. Кропивницький, Кіровоградська область; – в електронному форматі на електронну адресу: koippo@ukr.net з приміткою у темі повідомлення назви номінації (наприклад, «Географія»); у назвах файлів обов’язково вказуються номінація та прізвище (наприклад, «Географія_Полум’яненко»); – супровідний лист до матеріалів переможця підписує керівник органу управління освітою райдержадміністрацій, виконавчого комітету міської ради міста обласного значення, міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади, на базі якого проводився перший етап.                                                                                          Звертаємо увагу на нововведення!!! Перший (зональний) тур проводиться у зональних територіях, визначених окремим наказом начальника управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА, з урахуванням кількості зареєстрованих учасників Конкурсу — педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, що перебувають в районному, міському, обласному підпорядкуванні або відносяться до об’єднань територіальних громад. Кількість учасників першого туру в одній зональній території не може бути меншою ніж три особи в кожній номінації. Якщо перший тур в окремих регіонах не проводився, педагогічні працівники, які бажають взяти участь у конкурсі, можуть надіслати до організаційного комітету другого туру матеріали, що визначені умовами та порядком проведення Конкурсу.

–  Мовою конкурсу є державна мова. Допускається використання іноземної мови у номінації «Французька мова».

Процесуальний компонент Конкурсу Другий тур Конкурсу проводиться в очній формі: у грудні 2018 року –  відбірковий етап та в січні-лютому 2019 року – фінальний етап. Дата проведення кожного етапу другого туру буде оприлюднена окремим листом комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

Конкурсні випробування другого туру номінація «Вчитель інклюзивного класу» – «Методичний практикум», «Практична робота», «Проект», «Тестування з фахової майстерності», «Урок»; номінація «Географія» – «Дослідження», «Методичний практикум», «Практична робота», «Тестування з фахової майстерності», «Урок»; номінація «Захист Вітчизни» – «Методичний практикум», «Практична робота», «Проект», «Тестування з фахової майстерності», «Урок»; номінація «Основи здоров’я» – «Методичний практикум», «Практична робота», «Проект», «Тестування з фахової майстерності», «Урок»; номінація «Французька мова» – «Методичний практикум», «Практична робота», «Проект», «Тестування з фахової майстерності», «Урок».

Конкурсні випробування відбіркового етапу другого туру на відбірковому етапі в усіх номінаціях – «Методичний практикум», «Практична робота», «Тестування з фахової майстерності»; на фінальному етапі в номінаціях «Вчитель інклюзивного класу», «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Французька мова» проводяться конкурсні випробування «Проект», «Урок»;  у номінації «Географія» – «Дослідження», «Урок».

На кожному етапі Конкурсу теми, завдання, питання конкурсних випробувань визначаються головою та членами журі, які забезпечують секретність завдань конкурсних випробувань до моменту їх оприлюднення.
Контрольно-оціночний компонент Оцінювання конкурсних випробувань здійснюється за бальною системою та критеріями, затвердженими відповідним журі (протокол 1, засідання фахового журі). Оцінювання здійснюється особисто кожним членом журі, який вносить бали до оціночного листа, підписує та здає його секретареві журі одразу після закінчення кожним учасником відповідного конкурсного випробування.
Не допускається обговорення членами журі виступів учасників під час проведення та оцінювання конкурсного випробування. Зведені відомості кожного конкурсного випробування, рейтингові листи відбіркового та фінального етапів підписуються головою, секретарем та всіма присутніми членами фахового журі, розміщуються наступного дня після проведення конкурсного випробування на блозі Конкурсу у сканованому вигляді (доступ до вказаних документів будуть мати тільки учасники Конкурсу).  Для участі у фінальному етапі другого туру Конкурсу у кожній номінації визначається 5 конкурсантів, які відповідно до рейтингового листа відбіркового етапу набрали найбільшу кількість балів.  У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учаснику, який має вищий бал за конкурсне випробування «Практична робота». Бали, набрані учасниками на відбірковому етапі Конкурсу, анулюються.

За загальною кількістю балів конкурсних випробувань фінального етапу членами фахового журі в кожній номінації визначається переможець та    2 лауреати, які посіли друге, третє місця.  У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учаснику, який має вищий бал за конкурсне випробування «Урок».

Рішення фахового журі другого туру Конкурсу у відповідній номінації оформляються протоколами, які підписують усі присутні члени фахового журі. Підсумки другого туру Конкурсу є колегіальним рішенням фахового журі, тому перегляду не підлягають. У разі виникнення конфліктних та суперечливих питань щодо результатів оцінювання конкурсних випробувань, роз’яснення учасникам надає голова відповідного фахового журі.   Преміювання переможців і лауреатів другого туру Переможці та лауреати нагороджуються відповідними дипломами, преміями, а також можуть бути представлені до відомчих заохочувальних відзнак. Відповідно до рішення п’ятнадцятої сесії сьомого скликання Кіровоградської обласної ради від 10 листопада 2017 року № 395 «Про затвердження Положення про преміювання педагогічних працівників – переможців ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року”», преміювання педагогічних працівників здійснюється на підставі рішення фахого журі другого туру у відповідній номінації та наказу начальника управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації «Про підсумки обласного туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2019” та визначення переможців і лауреатів».
Переможцям та лауреатам Конкурсу у кожній номінації, виплачуються грошові премії у розмірах: за зайняте І місце – у розмірі трьох мінімальних заробітних плат; за зайняте ІІ місце – у розмірі двох мінімальних заробітних плат; за зайняте ІІІ місце – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

Премія виплачується кожному педагогічному працівникові одноразово.

 

Фінансування другого туру 


Фінансування другого туру Конкурсу здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування галузі «Освіта». Витрати на відрядження – за рахунок сторони, що відряджає.

Громадське спостереження 

З метою формування незалежного уявлення про хід Конкурсу можлива присутність представників громадських організацій, засобів масової інформації (далі – спостерігачі). Спостерігачі мають попередньо повідомити організаторів та зареєструватися у відповідному організаційному комітеті. Під час конкурсних випробувань та процесу оцінювання в одному приміщенні можуть бути присутніми не більше двох представників від громадських організацій і двох – від засобів масової інформації. Спостерігачі не можуть чинити вплив на перебіг Конкурсу та його результати, перешкоджати проведенню Конкурсу, відволікати учасників та членів журі тощо. Висновок про перебіг конкурсу спостерігачі мають довести до організаційного комітету з проведення другого туру у письмовій формі протягом одного дня після його завершення. Члени організаційного комітету та журі Конкурсу сприяють спостерігачам у здійсненні їхніх повноважень.