Відділ освіти Олександрійської райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

Управління освіти Кіровоградської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Заходи до 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського

                                                                                            План

                                                        заходів з підготовки та відзначення 100-річчя від

                                                дня народження  В.О.Сухомлинського на 2017-2018 н.р.

 

№ з/п
Зміст заходів
Термін виконання
Відповідальні виконавці
І. Поновлення бібліотечних  фондів навчальних закладів творами та методичними рекомендаціями В.О.Сухомлинського
(очікувані результати: збільшення можливості користування бібліотечним фондом учителями та учнями навчальних закладів, проведення бібліотечно-бібліографічних уроків, заходів)
1.
Поповнювати бібліотечні фонди літературою про В.О.Сухомлинського та виданнями  В.О.Сухомлинського (за кошти місцевого бюджету, позабюджетні)
Протягом 2017-2018 р.р.
Керівники ЗНЗ
2.
Провести тематичну виставку літератури до 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського «Нова доба освіти за ідеями В.О.Сухомлинського»
Травень, серпень
2018 року
Бібліотекарі ЗНЗ
3.
Забезпечити підготовку і випуск  тематичної сторінки до ювілею В.О.Сухомлинського в шкільних газетах та районній газеті «Сільський вісник» «Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського в освітньому просторі»
Жовтень 2017-2018 р.р.
Бібліотекарі ЗНЗ та РМК
4.
Провести у  шкільних бібліотеках презентації книжково-ілюстративних виставок літературних годин, інформаційні огляди літератури, присвячені 100-річчю від дня народження В.О.Сухомлинського
Протягом 2017-2018 р.р.
Бібліотекарі ЗНЗ та РМК
5.
Випустити інформаційний бюлетень, організувати виставки: рекомендації, відгуки,однієї книги, інформаційні огляди літератури  до відзначення 100-річчя з дня народження  В.О.Сухомлинського «Просвітитель, Добротворець, Гуманіст»
Протягом 2017-2018 р.р.
Бібліотекарі ЗНЗ та РМК
6.
Провести літературні години, бібліотечні уроки «Той, хто по-справжньому любить Батьківщину, — з усякого погляду справжня людина»
Лютий-березень 2018 рік
Бібліотекарі ЗНЗ
7.
Провести подорожі за оповіданнями Сухомлинського «Творчість В.Сухомлинського – дітям»
Протягом 2017-2018 р.р.
Бібліотекарі ЗНЗ
8.
Організувати у бібліотеках книжкові виставки «Вчитель. Майстер. Зодчий»
2016 рік
Бібліотекарі ЗНЗ
ІІ. Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за «круглим столом», педагогічних читань
(очікувані результати: створення умов для реалізації творчого потенціалу педагогів-новаторів, обміну досвіду та педагогічними здобутками)
1.
Декада методичних заходів у закладах освіти до 100-річчя з дня народження В.О.Сумлинського «Платформа виховання за Сухомлинським  в контексті сучасного виховання»
Вересень
2017, 2018 року
Керівники ЗНЗ, методисти РМК
2.
Інтернет-платформа педагогічних читань «Реалізація  канонів  В.Сухомлинського на сучасному уроці»
Березень
2018 року
РМК
3.
Провести районну конференцію «Реалізація педагогічних ідей В. О. Сухомлинського щодо творчого самовираження дитини в сучасній практиці навчального закладу»
Грудень
2017 року
РМК
4.
Організувати проведення шкільних, педагогічних читань  «В.О.Сухомлинський і школа ХХІ століття».
Лютий
2018 року
Керівники ЗНЗ
5.
Лінійка пам'яті В.О.Сухомлинського
 
Вересень
2018 року
Керівники ЗНЗ
6.
Провести проблемні столи (в рамках роботи районних методичних формувань):
- «Ідеї В.О. Сухомлинського і практика гуманізації сучасної школи» (для молодих вчителів);
- «Реалізація ідей В.О.Сухомлинського про захист життя дітей, збереження і зміцнення їх здоров’я, фізичне виховання і розвиток»;
- «Учитель Сухомлинський: уроки на завтра».
- «Сухомлинський про роботу з дітьми з особливими потребами»
Грудень
2017 року
Квітень
2018 року
Березень
2018 року
Травень
2018 року
Методисти РМК, керівники РМО
7.
Провести творчі дискусії (у рамках роботи районних творчих груп)
 «В.О.Сухомлинський і проблеми піднесення ефективності сучасного уроку»
Березень - травень 2018 року
РМК, керівники РТГ
ІІІ. Оформлення експозицій у музеях навчальних закладів, присвячених педагогічній, літературній та громадській діяльності В.О.Сухомлинського
(очікувані результати: ознайомлення учнів, батьків, вчителів та громадськості з педагогічною, літературною та громадською діяльністю В.О.Сухомлинського)
1.
Оновити створені в закладах освіти куточки, експозиції, стенди, поповнити їх новими, змістовними матеріалами з досвіду творчої реалізації педагогічних ідей В.О.Сухомлинського
ІІ півріччя
 2017 року
Керівники музеїв
2.
Оновити експозиції шкільних музеїв із новими матеріалами про В.О.
Сухомлинського
Протягом 2017, 2018 р.р.
Керівники музеїв
3.
Забезпечити представлення матеріалів,  друкованої продукції та участь в обласних заходах
Протягом 2017-2018 р.р.
Керівники ЗНЗ, методисти РМК
4.
Забезпечити у навчальних закладах  району науково-методичний супровід методичних заходів, присвячених ювілею В.О.Сухомлинського  
Протягом 2017-2018 р.р.
Методисти РМК
ІV. Проведення  пошуково-дослідницької роботи учителів та учнів з вивчення та впровадження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського
(очікувані результати: мотивація вчителів до вивчення та впровадження у навчально-виховний процес педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського)
1.
Створити дослідницькі педагогічні, учнівські проекти «Дотик до філософії серця В.О.Сухомлинського
Лютий
 2018 року
Керівники ЗНЗ
V. Заохочення учителям, які успішно впроваджують рекомендації В.О.Сухомлинського
(очікувані результати: заохочення учителів-новаторів,  які успішно впроваджують рекомендації В.О.Сухомлинського в практичній діяльності)
1.
Розгорнути пропагандистську роботу щодо вступу педагогів району в члени Української Асоціації імені Василя Сухомлинського.
Протягом
2017-2018 р.р.
Методисти РМК
2.
Запровадити відзнаки,  учителям, які успішно впроваджують рекомендації В.О.Сухомлинського
Протягом
2017-2018 р.р.
Керівники ЗНЗ, методисти РМК
3.
Рекомендувати творчих учителів на обласну нагороду «Премія імені В.О.Сухомлинського»
Протягом
2017-2018 р.р.
Керівники ЗНЗ
VI. Вивчення узагальнення та поширення досвіду роботи педагогів-послідовників  В.О.Сухомлинського
(очікувані результати: можливість ознайомитися якомога більшій кількості педагогів з цінним досвідом роботи педагогів-новаторів, послідовників вивчення педагогічної спадщини  В.О.Сухомлинського)
1.
Вивчити і узагальнити досвід роботи педагогічних колективів опорних закладів освіти, педагогічних працівників із питань творчої трансформації педагогічних ідей В.О.Сухомлинського
Червень
2018 року
Методисти РМК
2.
Підготувати та видати друковану продукцію:
- збірник матеріалів із досвіду роботи щодо реалізації педагогічних ідей В.О.Сухомлинського педколективами навчальних закладів «Педагогіка в ритмі серця»;
  • - Матеріали опорних закладів освіти «Творчий потенціал шкільного життя за В.О.Сухомлинським»
Травень
2018 року
Методисти РМК,
опорні ЗНЗ
3.
Провести творчий звіт методистів районного методичного кабінету «Ідея методиста: працюємо за В. Сухомлинським»
Червень
 2018 року
Методисти РМК
4.
Вивчити і узагальнити досвід роботи вчителів різних галузей знань з питань «Ідеї В.О.Сухомлинського  в практиці особистісно-орієнтованого навчання та гуманізації навчально-виховного процесу» (досвід оформити у вигляді буклетів, листівок, методичних бюлетенів)
Вересень 2017 -червень 2018 року
Методисти РМК
5.
Поповнення картотеки  педагогічного досвіду з питань  впровадження  творчих ідей В.О.Сухомлинського.
 2017, 2018 р.р.
Методисти РМК
VII. Проведення конкурсів педагогічної майстерності вчителів, вихователів навчальних закладів приурочених 100-річчю  В.О.Сухомлинського
(очікувані результати: мотивація вчителів до  вивчення та впровадження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, створення умов для їх творчої самореалізації)
1.
Провести тиждень молодого вчителя, присвячений 100-річчю від дня народження В.О.Сухомлинського
Березень   2018 р.
Методисти РМК
2.
Провести конкурс  «Система творчих уроків та позакласних заходів за педагогічними ідеями В.О.Сухомлинського» (в  рамках районного конкурсу «Педагогічний світанок»)
Травень 2018 року
Методисти
РМК
VIIІ. Проведення масових заходів з дітьми та молоддю, присвячених  В.О.Сухомлинському (інтелектуальних змагань, конкурсу-казок, літературних творів, малюнків, виробів декоративно-ужиткового мистецтва тощо)
(очікувані результати: реалізація потенціалу дітей та молоді у літературній творчості, образотворчому мистецтві, інтелектуальних змаганнях)
1.
Провести районний конкурс дитячого малюнка «Рідна земля очима дитини»
Червень
2018 року
Керівники ЗНЗ, методисти РМК
2.
Провести районний конкурс для учнів 1-5класів  «У кожній казці - мудрості перлина»
Листопад 2017 року
Керівники ЗНЗ, методисти РМК
3.
«Творча особистість – майбутнє нації» (творчі звіти  роботи позашкільних навчальних закладів)
Травень 2017, 2018 р.р.
Керівники ПНЗ
4
Провести засідання літературних віталень, клубів, студій, приурочених пам’ятіВ.О. Сухомлинського
Протягом
2017-2018 р.р.
Керівники методичних об’єднань
5
Провести єдиний урок доброти «Людина починається з добра»
28 вересня 2018 року
Керівники ЗНЗ
ІХ. Організоване відвідування педагогами, учнями музеїв та музейних кімнат  В.О.Сухомлинського при навчальних закладах області
(очікувані результати: ознайомлення якомога більшої кількості педагогів, дітей та молоді з матеріалами про життя і творчість В.О.Сухомлинського, зібраними у меморіальних музеях області)
1.
Здійснити творчі поїздки в НВК «Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей імені В.О. Сухомлинського» та педагогічно – меморіальний музей В.О.Сухомлинського
Квітень-травень 2018 року
Керівники ЗНЗ
Х. Створення ювілейної рубрики на сайті РМК, навчальних закладів, присвячених  В.О.Сухомлинському
(очікувані результати: можливість ознайомитися якомога більшій кількості користувачів із матеріалами, присвяченими заходам з нагоди відзначення 100-річчя В.О.Сухомлинського)
1.
Створити на сайтах  навчальних закладів та районного методичного кабінету сторінки «До 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського»
Вересень
2017 року
Керівники ЗНЗ, методисти РМК
2.
Організувати висвітлення в засобах масової інформації та на сайтах РМК, НЗ заходів, що проводитимуться з нагоди відзначення 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського
Протягом 2017-2018 р.р.
Керівники ЗНЗ, методисти РМК
Інші заходи:
1.
Керівникам навчальних закладів рекомендувати членам педагогічних колективів інформацію про виконання районного плану заходів з підготовки та відзначення 100-річчя від дня народження видатного педагога-гуманіста В.О.Сухомлинського, надавати РМК щороку до 25 серпня, для їх узагальнення.
Протягом 2017,
2018 р.р.
Керівники ЗНЗ
2.
Зосередити роботу педагогічних колективів загальноосвітніх закладів на створення морально-духовного середовища, на культуру як фактора оновлення особистості, пошуку шляхів виходу з духовної кризи, акцентуючи увагу на педагогічному досвіді В.О.Сухомлинського.
Вересень 2017-
грудень 2018 р.р.
Керівники ЗНЗ, методисти РМК
3.
Активізувати роботу опорних закладів освітніх округів щодо відзначення 100-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського. Провести спільні заходи: педагогічні читання, методичні фестивалі, ярмарки педагогічних ідей, виставки, презентації досвіду, творчі звіти педагогічних колективів.
Протягом
2017-2018 р.р.
Керівники ЗНЗ, методисти РМК
4.
Спрямувати діяльність шкільних, міжшкільних, районних методичних формувань на вивчення та творче впровадження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського
Протягом
2017-2018 р.р.
Керівники РМО, методисти РМК
6.
Провести творчі дискусії, панорами творчих знахідок, презентації досвіду у рамках роботи серпневої конференції педагогічних працівників
Серпень
 2017, 2018 р.р.
Керівники РМО, методисти РМК
7.
Провести у навчальних закладах району батьківські збори  за примірними темами: «Ми продовжуємо себе в наших дітях», «Сім’я і школа: грані співпраці», «Виховання національно-свідомого громадянина – завдання спільне», «Педагогічна та батьківська мудрість виховання – духовне надбання дітей», ««Обережно:дитина!»: В.О.Сухомлинський про дітей із девіантною поведінкою»
Протягом
2017-2018 р.р.
Керівники ЗНЗ
8.
Включити до програм серпневих конференцій 2017, 2018 року питання творчого впровадження педагогічними колективами ідей В.О.Сухомлинського «Педагогічна спадщина В.Сухомлинського – невичерпне джерело духовного  розвитку»
Серпень 2017, 2018 р.р.
Методисти РМК
9.
Забезпечити представлення матеріалів,  друкованої продукції та участь в обласних заходах
Протягом 2017-2018 р.р.
Керівники ЗНЗ, методисти РМК
10.
Забезпечити у навчальних закладах  району науково-методичний супровід методичних заходів, присвячених ювілею В.О.Сухомлинського       
Протягом 2017-2018 р.р.
Методисти РМК